Algemene voorwaarden, privacy en disclaimer

DISCLAIMER

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • de eigenaar: MediumAngel®;
 • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
 • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
 • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 •  

  De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

  De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

  Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

  De eigenaar is niet verantwoordelijk voor storingen op de telefoonlijn en/of het niet beantwoorden van gesprekken.

  Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

  De eigenaar is is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld van de informatie, adviezen, uitspraken en al het andere wat besproken wordt in een consult.

  Consulenten werken op onafhankelijke en zelfstandige basis.

  MediumAngel® is een anonieme hulplijn, om de privacy van zowel de klant als consulent te respecteren is het niet toegestaan om prive contact te hebben met een consulent. Dit om zuiver en onafhankelijk advies te kunnen geven.

   

  PRIVACY STATEMENT

  Medium Angel respecteert de privacy van alle bezoekers / gebruikers van deze website en zal er voor zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

  Bedrijfsgegevens

  Naam bedrijf: Para Consulting B.V.

  handelend onder de naam MediumAngel

  Website: www.mediumangel.nl

  Inschrijfnummer KvK: 32171723

  BTW nummer: NL.8223.95.812.B01

  Verstrekte gegevens

  Contactgegevens die u zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een web formulier, per e-mail of in een contract, zullen wij in de eerste plaats gebruiken voor het doel waarvoor u die gegevens heeft verstrekt.

  Daarnaast kunnen wij uw contactgegevens gebruiken om met u te communiceren en u op de hoogte te brengen van nieuwe producten, diensten en ontwikkelingen waarvan wij vermoeden dat die voor u relevant zouden kunnen zijn. Mocht u hier geen prijs (meer) op stellen, dan kunt u ons hiervan in kennis stellen via deze link: https://www.mediumangel.nl/contact

  Analyse van gegevens en cookies

  Naast gegevens die bezoekers/ gebruikers eventueel zelf verstrekken, verzamelt MediumAngel ook gegevens van haar websitebezoekers met behulp van zogenaamde ‘cookies’. Met deze informatie kunnen wij onze producten, diensten en website nog verder verbeteren. Het gaat daarbij om anonieme gegevens die door MediumAngel niet tot individuele persoonlijke gegevens te herleiden zijn.

  Cookies worden ook gebruikt om gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoeft u dan niet opnieuw uw gegevens in te voeren. De meeste webbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

  Externe partijen

  De website kan links naar externe websites bevatten. MediumAngel is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of het door hen gehanteerde privacy beleid.

  MediumAngel zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien noodzakelijk bij het uitvoeren van de door u gewenste dienst. Het kan ook voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil incidenteel gegevens aan externe partijen ter beschikking gesteld moeten worden.

  Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

  Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;

  Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up);

  Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

  Veiligheid opslag van gegevens

  Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.

  Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.

  Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.

  Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.

  Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiliging gerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

  Recht op inzage persoonsgegevens

  Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

  Contact

  Heeft u nog vragen of opmerkingen over deze Privacy Verklaring, neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

  Veranderingen aan deze Privacyverklaring

  MediumAngel houdt zich recht voor om wijzigingen in de inhoud van deze Privacyverklaring aan te brengen. In dat geval zult u op deze pagina altijd de meest recente informatie vinden. https://www.mediumangel.nl/privacy-statement/